Dotacje

Ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowano „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Wartość dofinansowania: 299 000 zł
Całkowita wartość zadania: 397 536 zł

W ramach projektu wykonano obudowy i tunele dźwiękochłonne pras mimośrodowych, które generowały nadmierny hałas. W efekcie działań inwestycyjnych hałas zmniejszył się poniżej 85dB. Wpłynęło to korzystnie na poprawę warunków pracy operatorów.