Dotacje

METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego” w ramach w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie wdrożony zintegrowany system klasy ERPII, elektroniczny obieg dokumentów, w tym wymiana danych w standardzie EDI, Platforma B2B oraz wprowadzona nowa e-usługa.

Wartość projektu ogółem: 529 419,06 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 430 422,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 196 729,90 PLN