METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” , w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Celem projektu jest: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Efektem projektu Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu ogółem: 191 255,34PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 191 255,34PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34PLN