Klauzula informacyjna ogłoszenia o pracę

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest METALSOLUTION Sp. z o.o. przy ul. Piekarniczej 8 41-807 Zabrze , nr tel. 32 750-84-25; praca@metalsolution.pl jako pracodawca.

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest nasz hostingodawca.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

8. Metalsolution sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.